PavouciVyskove prace a arboristika

Práce ve výškách provádíme pomocí speciální výškové a horolezecké techniky, závěsných lávek a montážních plošin.

 

 

pokračuj
Arboristika se specializuje na komplexní péči o stromy a zeleň

pokracuj
Specializujeme se na obchodní a poradenskou činnost v oblasti zajištění osob ve výškách a nad volnou hloubkou.
eshop pokra
Úvod » Hodnocení stromů

Odborné posudky


Odborné posudky

- posouzení zdravotního stavu stromů, jeho statických poměrů za použití nedestruktivních metod hodnocení především metodami vizuálního hodnocení.
- posuzování stromu probíhá komplexně – hodnotí se jak samotný strom, tak i jeho okolí
- důkaz se klade především na všechny významné defekty v nadzemní části stromů, především na provozní bezpečnost, nedílnou součástí je však zhodnocení zdravotního stavu stromu, jeho funkční setrvání na daném místě a mnoha dalších faktorů.
- výsledkem je rozhodnutí, zda strom odpovídá požadavkům na ponechání na daném stanovišti. Součástí zhodnocení je i návrh konkrétního ošetření.